Når du skal kjøpe en bruktbil, vil det bli nødvendig å omregistrere bilen. Dette skjer ved hvert eierskifte og sier noe om hvem som eier bilen til et hvert tidspunkt. Når du omregistrerer bilen, skal du betale en omregistreringsavgift. Du kan beregne, og betale omregistreringsavgiften på skatteetatens sider. Her kan du lese mer om omregistrering av bil.

Slik gjør du det

Etter du har overtatt bilen, og skal omregistrere den, kan du ordne alt på Statens Vegvesens nettsider. Det kan gjøres inne på «Din side» eller på papir. Det du må gjøre er å sende inn en salgsmelding, slik at kjøretøyet kan registreres på ny eier. Dette kan gjøres av kjøper og selger. Når salgsmeldingen er sendt inn, skal du som kjøper godkjenne før du blir oppført som ny eier. Du som kjøper skal betale avgiften før du kan bruke kjøretøyet.

Selv om du skal overføre kjøretøyet til et familiemedlem, må du fortsatt sende inn salgsmelding. Det samme gjelder ved salg av kjøretøy etter dødsfall. Du kan sende inn en salgsmelding på vegne av en bedrift eller en annen person. Ved slike tilfeller må du dokumentere at du har rett til dette. På Statens Vegvesens sider kan du lese nyttige tips, blant annet om kjøp og salg av bil, som er godt å vite før du går i gang med salgsmeldingen.

Hva koster det?

Kostnaden for å omregistrere bil vil variere etter type kjøretøy, vekt og registreringsdato. Du kan enkelt regne ut hvor mye det vil koste å omregistrere ditt kjøretøy på skatteetatens hjemmeside. Her kan du enten taste inn bilens opplysninger, eller bare skrive inn det nåværende registreringsnummeret. Kjøper du en bruktbil hos en bilforhandler, sørger de ofte for å registrere bilen i ditt navn. Kjøper du den derimot privat skal du gjøre dette selv. Du må omregistrere bilen senest 3 uker etter levering, men det kan være smart å gjøre det så fort du har overtatt bilen.

Omregistrering via post

Dersom du ikke har tilgang til elektronisk beregning, innberetning og betaling av omregistrering og avgift, må du kontakte Statens Vegvesen. Her får du betalingsinformasjonen du trenger og etter du har betalt vil det ta 2-3 virkedager før omregistreringen er fullført. Deretter får du vognkortet tilsendt i posten.

Fritak fra omregistreringsavgiften

I noen enkelte tilfeller kan det gis fritak fra omregistreringsavgiften. Dette avhengiges av en rekke faktorer og vil for eksempel være dersom:

  • Kjøretøyet har vært registrert i mer enn 30 år.
  • Kjøretøyet har en samlet påskiltnings- og registreringstid på to mnd. eller under.
  • Kjøretøyet er elektrisk.
  • Kjøretøyet omregistreres mellom ektefeller, et såkalt avgiftsfritak.
  • Kjøretøyet er en del av arv mellom foreldre og barn, dette gjelder ikke forskudd på arv.

En omregistreringsavgift er i de fleste tilfeller nødvendig når kjøretøyet skal skifte eier. Dette er godt å ha i bakhodet når du skal kjøpe en brukt bil, ettersom avgiften burde beregnes i den endelige summen av kjøpet. Avgiften varierer fra biltyper, vekt og registreringsdato, og kan beregnes og betales på skatteetatens hjemmesider.

Skrevet i samarbeid med billån.io