Teoriprøven er noe vi alle må gjennom for å kunne ta lappen. Mange synes denne prøven kan være svært vanskelig, mens andre synes det går veldig greit. Det er svært individuelt hvor for man lærer og hvor mye man kan fra før av og det er derfor vanskelig å estimere vanskelighetsgraden på prøven. Uansett er det noe vi alle må gjennom, så man kan like gjerne bare begynne å øve.

Før du kan ta teoriprøven må du søke om førerkort. Du bestiller en time for å ta prøven over nett og deretter møter du opp på en trafikkstasjon for å gjennomføre prøven. Det er viktig at dette er noe du bestemmer deg for å gjøre. Det er nemlig mange som kommer seg gjennom alt av den obligatoriske kjøringen, men som utsetter teoriprøven og dermed bruker lenger tid på å ta førerkortet enn det som er nødvendig.

Oppmøte på trafikkstasjonen

Det er viktig at du øver før du møter opp for å ta prøven, men det skal vi komme tilbake til. Når du kommer til trafikkstasjonen er det viktig at du har med deg gyldig legitimasjon. Uten gyldig legitimasjon vil du ikke kunne gjennomføre teoriprøven. Etter at du har vist gyldig legitimasjon skal du også betale for å kunne gjennomføre prøven. I dag koster det 680 kroner å gjennomføre prøven, noe som vil si at dersom du ikke består på første forsøk må du altså betale dette beløpet igjen.

Teoriprøven foregår på datamaskin og du vil motta resultatet over hvor mange feil du har så fort du har levert. Det er antall feil som bestemmer om du består prøven eller ikke. Senere blir du tilsendt en oversikt over hvor du svarte feil og riktig og over hvilke temaer du svarte feil og riktig på. På den måten er det enkelt for deg å vite hva du må øve litt ekstra på dersom du hadde så mange feil at du ikke besto. Det er viktig at du består teoriprøven fordi du har ikke mulighet til å kjøre opp før du har bestått prøven.

Alder og formelle krav

Du kan begynne å øvelseskjøre fra du er 16 så det betyr også at du kan ta teoriprøven fra du er 16 også. Det er ikke alle som ønsker å ta den så tidlig ettersom man ikke kan kjøre opp før man er 18, men det er likevel ingen dum ide å starte tidlig ettersom mange synes prøven kan være vanskelig. Dersom du stryker på prøven må du vente to uker før du kan ta den igjen. Bruk tiden godt til å øve på de temaene du svarte feil på slik at du forhåpentligvis består den neste gang. Det er bedre å vente en uke ekstra dersom du er litt usikker ettersom du må betale beløpet hver gang du forsøker å ta prøven på nytt.

Når du skal ta teoriprøven så generer datamaskinen 45 forskjellige spørsmål som du skal svare på. Dersom du tar prøven flere ganger vil du legge merke til at spørsmålene vil være noe forskjellig. Likevel har alle det samme utgangspunktet i og med at disse 45 spørsmålene trekkes ut fra en bunke med et visst antall spørsmål. Så lenge du øver godt i forveien skal ingen av disse spørsmålene komme som noen overraskelse.

De forskjellige temaene

Når du skal ta teoriprøven så blir du testet innenfor forskjellige temaer. Disse temaene er aktuelle temaer som du vil møte på i trafikken og når du benytter deg av bil. Temaene er følgende:

 • Fart og plassering
 • Fører og andre trafikanter
 • Fører og eiers ansvar (formelle forhold)
 • Kjøretøyet
 • Lover og regler
 • Skilt og oppmerking
 • Vikeplikt

Det er viktig at du øver like mye innenfor hvert team, slik at du ikke stryker grunnet feil på et bestemt punkt. Det er også viktig å tenke på at du ikke bare skal kunne dette for å stå på teoriprøven men også fordi dette er informasjon du må kunne for å være en god og sikker sjåfør.

Temaenes innhold

Vi skal nå gi deg en oversikt over hva hvert tema inneholder

Fart og plassering:

 • Avstand til forankjørende
 • Veiforhold og veigrep
 • Stopplengde, bremselengde og reaksjonslengde
 • Feltvalg, kollektivfelt, rundkjøringen og enveiskjøring
 • Siktforhold, bruk av lys, mørket og vær
 • Forbikjøring
 • Sikkerhetssoner og blindsoner
 • Hest i trafikken
 • Tegn og signaler
 • Planovergang

Fører og andre trafikanter:

 • Forholdet mellom trafikanter seg i mellom
 • Sanser, uoppmerksomhet og reaksjonstid
 • Fysiske og eller psykiske begrensinger
 • Miljøhensyn

Fører og eiers ansvar (formelle forhold):

 • Eierforhold, vognkort, forsikring og registrering
 • Førstehjelp
 • Tretthet og rus
 • Sikringsutstyr, tunnelsikkerhet og trafikkuhell
 • Snø på tak, sikt og isfrie ruter
 • Helsekrav, førerkort, øvelseskjøring og førerrett
 • Plikt og avhold
 • Passasjerer
 • Offentlige reaksjoner ved overtredelse

Kjøretøyet:

 • Instrumentpanel og betjeningsorganer
 • Sikkerhetskontroll
 • Drivstoff, eksos, miljø og energikilder
 • Bremser, lys, dekk og kjetting
 • Førerstøttesystemer

Lover og regler:

 • Veitrafikkloven § 3 og § 21
 • Trafikkregler
 • Forskrift om bruk av kjøretøy

Skilt og oppmerking:

 • Skilt og skiltgrupper
 • Fletting
 • Veioppmerking

Vikeplikt:

 • Stoppeplikt
 • Samhandling
 • Høyreregel, ut fra parkering, bussholdeplass og skilting
 • Lysregulering og politimannens tegn
 • Trafikkregelen § 10
 • Rygging og vending

Slik kan du øve til teoriprøven

Dette kan kanskje virke overveldende, men det trenger det ikke være. Dette er nyttig og spennende informasjon som du trenger for å være en trygg trafikant og for å sikre både din egen og andres sikkerhet. Det er derfor viktig at du lærer denne informasjonen godt. Selv om det er mye som skal læres så er det ikke umulig. Mye av informasjonen kan du nok uten at du vet det. De aller fleste kjenner for eksempel til betydningen av mange skilt, du har nok lagt merke til hvordan høyreregelen fungerer når du har sittet på med andre og de fleste har også en viss oppfatning av vikeplikt.

For å øve kan du enten lese på nettet, du kan kjøpe teoriprøve boken eller du kan bruke nettsider som teoritentamen for å være sikker på at du lærer deg alle spørsmålene innenfor hver kategori. Uansett er det viktig at du forstår hvor viktig denne lærdommen er, ikke bare for å stå på teorieksamen, men også for at du skal kunne ferdes trygt i trafikken.