Å lære seg å kjøre bil er både en spennende, og stressende, tid for mange nye sjåfører. Forestill deg at det fantes en måte å fjerne noe av det stresset, samtidig som man lærte seg å kjøre. Høres ikke det interessant ut?

Det er nettopp det en simulator gjør. En maskin som simulerer hvordan det er å kjøre en bil, samtidig som passasjerene skal være trygge. Kunne Johannes ha unngått kollisjon da den bilen kom over i hans kjørebane? Hva med Anette som var involvert i ulykken fordi hun ikke kunne kjøre ordentlig i regnet? Det er mye som tyder på at simulatorer kan være nyttige i opplæringen av nye sjåfører, men mange kjørelærere insisterer på at opplæringen skal skje på den gamle måten: i bilen. I en verden som beveger seg i et forrykende tempo når det kommer til den teknologiske utviklingen, er det ingen bransjer som ikke blir påvirket av ny teknologi. Bare se på underholdningsbransjen, hvor enorme aktører som Disney+, Netflix og Amazon har tatt helt over. Samtidig ser vi det dukke opp bettingsider og norske casinoer som utfordrer det klassiske, gamle spillmonopolet i Norge. Å benytte ny teknologi er avgjørende for å henge med og holde seg relevant, og det samme vil nok gjelde for kjøreopplæringen. Vi skal se på fordelene ved å lære å kjøre i en simulator.

Fordeler

Mindre stress og mer moro!

Mange ulykker skjer fordi det oppstår en uventet situasjon som man umulig kunne forutsett. Eller? De fleste situasjoner kan forutses dersom man alltid forventer at noe skal gå galt. I en simulator kan man øve på å unngå ulykker som skjer på veiene, uten risikoen for å krasje på ordentlig. Dessuten er det mer morsomt. Simulatorkjøringen kan minne om et dataspill, og å lære gjennom spilling er gøy!

Øv på virkelige situasjoner

De fleste moderne simulatorer kan gjenskape opptil 400 forskjellige scenarioer som lærer bort de kognitive ferdighetene som er nødvendige for å håndtere komplekse trafikkbilder og veiforhold. Dette lar nye sjåfører øve opp reaksjonstiden sin underveis. Simulatorer kan også brukes til å forberede elevene på å håndtere uforutsigbare eller risikable ting som det rett og slett ikke er mulig å øve på i en bil på ordentlig. Det kan være å unngå en kollisjon eller hvordan bilen oppfører seg om man kjører altfor fort eller svingete.

Et viktig poeng her er også at unge sjåfører krasjer langt oftere enn eldre sjåfører. Det er et lite dilemma: hvordan gi nye sjåfører mer erfaring uten at de krasjer enda mer? Simulatorer kan gjøre nettopp dette: man får øvd seg på å kjøre uten faren for å krasje bilen på ordentlig!

Kontrollere en situasjon

Simulatorer gir elevene en rekke fordeler sammenlignet med ekte kjøretøy. En av fordelene er muligheten til å øve på en situasjon gjentatte ganger, helt til eleven klarer å mestre den. Det kan være lukeparkering eller høyresvinger. I et simulert scenario kan elevene også øve seg på farlige veiforhold, som de isete veiene vi har i Norge, uten å utsette seg selv for fare.

Store selskaper benytter simulatorer

Kjøreskoler er ikke de eneste som kan ta i bruk simulatorer. Det globale fraktselskapet UPS har brukt simulatorer i noen år nå, med positive resultater. I samarbeid med selskapet Virtual Driver Interactive laget UPS et opplæringsprogram hvor hver modul fokuserte på et bestemt punkt.

– «Fra juli 2013 til april 2014, etter å ha implementert simulatorer i opplæringen vår, så vi en reduksjon i antallet ulykker på 38 %» uttalte Rodney Ruff som er mellomleder for UPS i New York. Hvis et fraktselskap er så bekymret for ulykker og hvordan det påvirker selskapet, tenk på hvordan nye og uerfarne sjåfører bør føle seg når livet deres står på spill.